ПРАТ "Завод молочної кислоти"

Код за ЄДРПОУ: 00382119
Телефон: (044)581 61 32
e-mail: zmk@emitent.net.ua
Юридична адреса: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 53
 
Дата розміщення: 20.01.2015

Особлива інформація на 20.04.2015

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

17.04.2015ЗвільненоВиконуючий обовязки Голови ПравлінняСоколов Олександр Іванович., ., 01.01.1900, Не надано згоду на розкриття паспортних даних0
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято загальними зборами ПАТ "ЗМК" від 17.04.2015 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу загальних зборів №1/2015 від 17.04.2015 Посадова особа Соколов Олександр Іванович (Не надано згоду на розкриття паспортних даних), яка займала посаду Виконуючий обовязки Голови Правління, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 31.10.2014 до 17.04.2015
17.04.2015ЗвільненоГолова Наглядової радиСамійлик Микола Іванович., ., 01.01.1900, Не надано згоду на відкриття паспортних даних0.0033
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято загальними зборами ПАТ "ЗМК" від 17.04.2015 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу загальних зборів №1/2015 від 17.04.2015 Посадова особа Самійлик Микола Іванович ( Не надано згоду на відкриття паспортних даних), яка займала посаду Голова Наглядової ради, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0033%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 7,25 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 20.04.2011 до 17.04.2015
17.04.2015ЗвільненоЧлен Наглядової радиЖученко Олена Миколаївна., ., 01.01.1900, Не надано згоду на відкриття паспортних даних0.0033
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято загальними зборами ПАТ "Завод молочної кислоти" від 17.04.2015 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу №1/2015 від 17.04.2015 Посадова особа Жученко Олена Миколаївна ( Не надано згоду на відкриття паспортних даних), яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0033%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 7,25 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 20.04.2011 до 17.04.2015
17.04.2015ЗвільненоЧлен Наглядової радиШкляр Олександр Георгійович., ., 01.01.1900, Не надано згоду на відкриття паспортних даних0
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято загальними зборами ПАТ "Завод молочної кислоти" від 17.04.2015 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу №1/2015 від 17.04.2015 Посадова особа Шкляр Олександр Георгійович (Не надано згоду на відкриття паспортних даних), яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 20.04.2011 до 17.04.2015
17.04.2015ЗвільненоЧлен Наглядової радиДреваль Андрій Андрійович., ., 01.01.1900, . Не надано згоду на відкриття паспортних даних0.0033
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято загальними зборами ПАТ "Завод молочної кислоти" від 17.04.2015 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу №1/2015 від 17.04.2015 Посадова особа Древаль Андрій Андрійович ( Не надано згоду на відкриття паспортних даних), яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0033%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 7,25 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 20.04.2011 до 17.04.2015
17.04.2015ЗвільненоЧлен Наглядової радиБутенко Ростислав Миколайович., ., 01.01.1900, Не надано згоду на відкриття паспортних даних0
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято загальними зборами ПАТ "Завод молочної кислоти" від 17.04.2015 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу №1/2015 від 17.04.2015 Посадова особа Бутенко Ростислав Миколайович (Не надано згоду на відкриття паспортних даних), яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 20.04.2011 до 17.04.2015
17.04.2015ЗвільненоЧлен ПравлінняТкаченко Сергій Станіславович., ., 01.01.1900, Не надано згоду на відкриття паспортних даних0
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято загальними зборами ПАТ "Завод молочної кислоти" від 17.04.2015 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу №1/2015 від 17.04.2015 Посадова особа Ткаченко Сергій Станіславович ( Не надано згоду на відкриття паспортних даних), яка займала посаду Член Правління, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді:з 25.04.2013 до 17.04.2015
17.04.2015ЗвільненоЧлен ПравлінняПавленко Віра Іванівна., ., 01.01.1900, Не надано згоду на відкриття паспортних даних0
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято загальними зборами ПАТ "Завод молочної кислоти" від 17.04.2015 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу №1/2015 від 17.04.2015 Посадова особа Павленко Віра Іванівна ( Не надано згоду на відкриття паспортних даних), яка займала посаду Член Правління, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 25.04.2013 до 17.04.2015
17.04.2015ПризначеноГолова Наглядової радиКостюк Леоніда Іванівна., ., 01.01.1900, Не надано згоду на відкриття паспортних даних0
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято загальні збори ПАТ "Завод молочної кислоти" від 17.04.2015 р. Призначення посадової особи виконано на підставі Протокол №1/2015 від 17.04.2015 Посадова особа Костюк Леоніда Іванівна ( Не надано згоду на відкриття паспортних даних), призначена на посаду Голова Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: строком 3 роки, згідно статуту товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор ТОВ «Фарммаш». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі:0 акцій.
17.04.2015ПризначеноЧлен Наглядової радиКочубей Олена Василівна., ., 01.01.1900, Не надано згоду на відкриття паспортних даних0
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято загальні збори ПАТ "Завод молочної кислоти" від 17.04.2015 р. Призначення посадової особи виконано на підставі Протокол №1/2015 від 17.04.2015 Посадова особа Кочубей Олена Василівна ( Не надано згоду на відкриття паспортних даних), призначена на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: строком 3 роки, згідно статуту товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: провідний менеджер з постачання ТОВ «Фарммаш». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
17.04.2015ПризначеноЧлен Наглядової радиКостюк Володимир Григорович., ., 01.01.1900, Не надано згоду на відкриття паспортних даних0
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято загальні збори ПАТ "Завод молочної кислоти" від 17.04.2015 р. Призначення посадової особи виконано на підставі Протокол №1/2015 від 17.04.2015 Посадова особа Костюк Володимир Григорович ( Не надано згоду на відкриття паспортних даних), призначена на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: строком 3 роки, згідно статуту товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальний цеху ПАТ «Фармак». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
17.04.2015ПризначеноЧлен Наглядової радиСмілянець Вадим Сергійович., ., 01.01.1900, Не надано згоду на відкриття паспортних даних0
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято загальні збори ПАТ "Завод молочної кислоти" від 17.04.2015 р. Призначення посадової особи виконано на підставі Протокол №1/2015 від 17.04.2015 Посадова особа Смілянець Вадим Сергійович (Не надано згоду на відкриття паспортних даних), призначена на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: строком 3 роки, згідно статуту товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: комерційний директор ТОВ «Фарммаш».. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
17.04.2015ПризначеноЧлен Наглядової радиКакун Михайло Валерійович., ., 01.01.1900, Не надано згоду на відкриття паспортних даних0
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято загальні збори ПАТ "Завод молочної кислоти" від 17.04.2015 р. Призначення посадової особи виконано на підставі Протокол №1/2015 від 17.04.2015 Посадова особа Какун Михайло Валерійович (Не надано згоду на надання паспортних даних), призначена на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: строком 3 роки, згідно статуту товариства Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: комерційний директор ТОВ «Система-Інвест». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
17.04.2015ПризначеноГолова ПравлінняЛевицький Олександр Петрович., ., 01.01.1900, Не надано згоду на відкриття паспортних даних0
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято загальні збори ПАТ "Завод молочної кислоти" від 17.04.2015 р. Призначення посадової особи виконано на підставі Протокол №1/2015 від 17.04.2015 Посадова особа Левицький Олександр Петрович (Не надано згоду на відкриття паспортних даних), призначена на посаду Голова Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: строком 3 роки, згідно статуту товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор з розвитку ТОВ «Фарммаш», директор «Хімтехпласт». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
17.04.2015ПризначеноЧлен ПравлінняСоколов Олександр Іванович., ., 01.01.1900, Не надано згоду на відкриття паспортних даних0
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято загальні збори ПАТ "Завод молочної кислоти" від 17.04.2015 р. Призначення посадової особи виконано на підставі Протокол №1/2015 від 17.04.2015 Посадова особа Соколов Олександр Іванович (Не надано згоду на відкриття паспортних даних), призначена на посаду Член Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: строком 3 роки, згідно статуту товариства Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний інженер ПАТ «Завод молочної кислоти» Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
17.04.2015ПризначеноЧлен ПравлінняГуйван Тетяна Василівна., ., 01.01.1900, Не надано згоду на відкриття паспортних даних0
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято загальні збори ПАТ "Завод молочної кислоти" від 17.04.2015 р. Призначення посадової особи виконано на підставі Протокол №1/2015 від 17.04.2015 Посадова особа Гуйван Тетяна Василівна (Не надано згоду на відкриття паспортних даних), призначена на посаду Член Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: строком 3 роки, згідно статуту товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник відділу кадрів ПАТ «Експериментальний механічний завод».. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
17.04.2015ПризначеноЧлен ПравлінняСопов Олександр Васильович., ., 01.01.1900, Не надано згоду на відкриття паспортних даних0
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято загальні збори ПАТ "Завод молочної кислоти" від 17.04.2015 р. Призначення посадової особи виконано на підставі Протокол №1/2015 від 17.04.2015 Посадова особа Сопов Олександр Васильович (Не надано згоду на відкриття паспортних даних), призначена на посаду Член Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: строком 3 роки, згідно статуту товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: технічний директор ТОВ «Фарммаш». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
17.04.2015ПризначеноЧлен ПравлінняКостюк Віктор Григорович., ., 01.01.1900, Не надано згоду на відкриття паспортних даних0
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято загальні збори ПАТ "Завод молочної кислоти" від 17.04.2015 р. Призначення посадової особи виконано на підставі Протокол №1/2015 від 17.04.2015 Посадова особа Костюк Віктор Григорович (Не надано згоду на відкриття паспортних даних), призначена на посаду Член Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: строком 3 роки, згідно статуту товариства.. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: : начальник відділу глобалізації ПАТ «Фармак».. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.