ПРАТ "Завод молочної кислоти"

Код за ЄДРПОУ: 00382119
Телефон: (044)581 61 32
e-mail: zmk@emitent.net.ua
Юридична адреса: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 53
 
Дата розміщення: 18.05.2018

Особлива інформація на 17.05.2018

ВІДОМОСТІ

про зміну типу акціонерного товариства

N з/п

Дата вчинення дії

Повне найменування акціонерного товариства до зміни

Повне найменування акціонерного товариства після зміни

1

2

3

4

117.05.2018ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ»ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ»
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення: 25.04.2018. Найменування уповноваженого органу емітента, що прийняв відповідне рішення: Загальні збори акціонерів (Протокол загальних зборів акціонерів №1/18 від 25.04.2018 року). Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР: 17.05.2018. Повне найменування акціонерного товариства до зміни: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ». Повне найменування акціонерного товариства після зміни: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ».